Comité van aanbeveling

“De Zeeuwse havens behoren te staan voor durf, lef en grenzeloze ambitie”.
Leendert Muller – Managing Director Multraship

“De Zeeuwse havens hebben goud in handen; door hun prachtige ligging, maar bovenal door alle fantastische en toegewijde mensen die er werken”.
Hans van der Hart – Directeur Zeeland Seaports

“Breng mensen samen en ervaar de potentie”
Alex Flinkerbusch – voorzitter V.O.L. Maritiem Instituut de Ruyter

“Maritiem gelieerde bedrijven in Schelderegio: Van groot economisch belang bij de Seaport ontwikkeling.Zeeuws Maritiem onderwijs en contractonderwijs: Onmisbaar voor Zeeland.
Netwerk ZeelandMaritiem: Relevant en urgent”.

Ir Dan de Muijnck – voorzitter St.Maritieme Activiteiten de Ruyter (MAR)